Norge er et dyrt produksjonsland. For at vi skal kunne være konkurransedyktig også på pris, må vi lete etter muligheter for effektivisering og kostnadsbesparing. Vi har flere forskningsprogram i startgropen som vi tror kan revolusjonere måten vi jobber på i dag. Dette inkluderer sveiseprosedyrekvalifisering, samt nye og kosteffektive metoder for sveising ved hjelp av robotisering, mekanisering, automatisering og 3D-printing. Vi ønsker også å vurdere materialkvaliteter opp mot nåværende krav og standarder, noe som kan spare industrien for enorme kostnader. 

Ønsker din bedrift å se på mulighetene for kostnadsbesparende løsninger innen sveising og materialteknologi, kan vi ved vårt senter finne gode løsninger som er skreddersydd for dine behov.


Om løsningen ikke eksisterer enda, lager vi den!