Vi vil ta vare på hele verdikjeden, fra utdanning av fagarbeidere til sveiseingeniøren.

Slik øker vi kompetanse og forståelse på tvers av disipliner, og vi sikrer kompetente fagarbeidere for fremtidens Norge.

Vår erfaring viser at det ofte blir for stor avstand mellom kontor og verksted, og at behovet for å forstå hverandres arbeidsoppgaver er stort. På vårt senter for sveis- og materialteknologi har satt opp arbeidsstasjoner for trening og praktiske øvelser.

Her kan vi gi opplæring for alt fra lærlinger til ingeniører, som ønsker faglig påfyll eller bedre forståelse av hverandres arbeidsdag.


Kurs

Fagprøver

Internasjonal Sveiser

 
 

FeC har utarbeidet flere kurs for både ingeniører og fagarbeidere.

Slik kan dine medarbeidere få faglig påfyll, samtidig som kommunikasjonen mellom avdelingene bedres. Vi tilpasser våre kurs til dine behov, men tilbyr blant annet kurs i:

  • Grunnleggende sveisekunnskap
  • Metallurgi for ingeniører
  • Sveiseteknisk skole for fagarbeidere
 
 

Vi har utarbeidet ferdige fagprøvestasjoner for fagene sveis, plate og industrirørlegger.

Dette gir deg mulighet til å la lærlingene ta fagprøve i tilrettelagte omgivelser, med nytt utstyr og på en arbeidsstasjon der fokus på HMS er fremtredende. Samtidig binder du ikke opp verdifull kapasitet på ditt verksted, som du heller kan bruke på inntektsgivende arbeid.

 
 

I dag kan man påta seg en sveisejobb med et enkelt sveisesertifikat. Dette gir ingen garanti for at personen har noe som helst kjennskap til prosessene bak sveisingen.

International Welder (IW) er en utdanning fra International Institute of Welding (IIW), som sikrer deltakernes kunnskap innen fysiske sveising, men også i teorien bak og prosessene rundt sveising. Deltagerne får en internasjonalt godkjent utdannelse, som gir din bedrift mulighet til å ta oppdrag i det internasjonalt markedet. Dyktigere medarbeidere sikrer bedre effektivitet og færre feil i din bedrift.