Norge er et dyrt produksjonsland, og derfor vil FeC ta delingsøkonomien inn i industri og næringsliv. Derfor tilbyr vi blant annet leie av diplom.


 
 

Leie av diplom

Kosteffektiv måte å inneha pålagt kompetanse


Sveisekoordinering

Prosjektledelse av dine sveiseprosjekter


Ekspertise og rådgiving

Sveis og materialteknologi


Sveiseinspeksjon

Visuell prøving av sveiste konstruksjoner


Implementering av standarder

NS-EN 1090 og NS-EN ISO 3834

 

Vi leier ut våre diplom sammen med sveiseteknisk ledelse.

Slik kutter du kostnader på en effektiv måte.

Ved å benytte denne tjenester dekker du alle krav i NS-EN 1090 og NS-EN ISO3834 med hensyn til sveiseteknisk ledelse. Vi er med på revisjon av NS-EN 1090 og NS-EN ISO3834, slik at du har kompetansen «på huset» disse dagene hvis dette er ønskelig. Din bedrift får mulighet til å ta på seg jobber med krav en ellers ikke kunne tatt, uten å ansette egne sveiseingeniører.

Din bedrift har mulighet til å ta på seg jobber med krav en ellers ikke kunne tatt uten å ansette egne sveiseingeniører.
— Kathrine Molvik, CEO
 

Sveising er en spesiell prosess som krever koordinering av sveiseoperasjoner for å etablere tillit ved sveist fabrikasjon og pålitelighet ved bruk. Våre sveisekoordinatorer tilfredsstiller alle krav i Norsok standard M-101, NS-EN ISO 14731, NS-EN 1090 for samtlige EXC-nivå,  samt NS-EN ISO 3834-2.

FeC leverer tjenester som både tilfredsstiller kundenes krav, samt at vi sikrer etterlevelse av internasjonale standarder.
— Kathrine Molvik, CEO
 
 

Lang variert erfaring

Våre ansatte har bred erfaring fra hele det sveisetekniske fagfeltet. FeCs team består av alt fra fagarbeider til sveiseingeniører med master i metallurgi.Vi har erfaring fra større prosjekter i blant annet subsea, shipping, offshore, luftfart og kjernekraft.

Lang og variert erfaring med forskjellige material gir oss kompetanse til å kunne hjelpe deg med dine utfordringer. Vi følger gjerne prosjektet fra planlegging til ferdigstilling.
— Kathrine Molvik, CEO
 
 

Inspeksjon før, under og etter sveising.

Våre sveiseinspektører er utdannet i henhold til NS 477 og /eller  IWI-S/C. Vi gjennomfører sveiseinspeksjon før, under og etter sveising i henhold til kravene i Norsok standard M-101, NS-EN 1090 og NS-EN ISO3834.

Samme person kan være sveiseteknisk leder og sveiseinspektør, slik at du ikke trenger flere ansatte / innleide. 

Vår erfaring gir oss mulighet til å komme med anbefalinger ved funn som ikke er i samsvar med kravene kunder og standarder stiller.
— Kathrine Molvik, CEO
 
 

Utarbeiding og implementering av standarder

Fra 1. juli 2014 skal alle byggkomponenter i stål og aluminium være CE-merket i henhold til NS-EN 1090-1. Standarden setter krav til samsvarsvurderinger og ytelsesegenskaper. I tillegg stiller den tekniske krav til konstruksjonen, innen styrke, stabilitet og brannmotstand.

NS-EN ISO 3834 er et styringssystem som angir kravene til sveising av metall i tre kvalitetsnivå, fra elementære til mer omfattende krav. Våre medarbeidere  har den relevante utdanningen for utarbeiding og implementert av både NS-EN 1090 og NS-EN ISO 3834 i din bedrift. Dette inkluderer også kursing av dine ansatte, slik at de kan utføre sitt arbeid i henhold til kravene.